بر این اساس از مجموع ۵۶۸ نفر ثبت نام شده ی نهایی در استان ۲۱ نفر مربوط به حوزه ی پلدختر و معمولان، ۵۳ نفر مربوط حوزه ی سلسله و دلفان، ۶۱ نفر مربوط به حوزه ی الیگودرز،۶۶ نفر مربوط به حوزه ی کوهدشت و رومشگان، ۷۶ نفر مربوط به حوزه ی دورود و ازنا، ۱۲۰ نفر مربوط به حوزه ی بروجرد و ۱۷۱ نفر مربوط به حوزه ی خرم آباد و چگنی می باشند.

 

سایر اطلاعات ثبت نام شدگان نهایی به شرح زیر می باشد:

 

ترکیب وضعیت تحصیلی ثبت نام شدگان نهایی را به شرح زیر اعلام کرد:

ثبت نام شدگان دارای مدرک دکتری ۶۷ نفر(۱۲ درصد از کل افراد)

ثبت نام شدگان دارای مدرک حوزوی ۱۱ نفر(۲ درصد از کل افراد)

ثبت نام شدگان دارای مدرک کارشناسی ارشد ۴۶۳ نفر(۸۲درصد از کل افراد)

ثبت نام شدگان دارای مدرک کارشناسی ۲۶ نفر(۵درصد از کل افراد)

ثبت نام شدگان دارای مدرک کاردانی ۱ نفر(صفر درصد از کل افراد) 

 

ترکیب سنی داوطلبان ثبت نام نهایی:

رده ی سنی ۳۵-۳۰ سال ۵۶ نفر(۱۰ درصد)

رده ی سنی ۴۰-۳۵ سال ۸۹ نفر(۱۶ درصد)

رده ی سنی ۴۵-۴۰ سال ۹۳ نفر(۱۶ ددرصد)

رده ی سنی ۵۰-۴۵ سال ۱۱۶ نفر(۲۰ درصد)

رده ی سنی ۵۵-۵۰ سال ۱۱۲ نفر(۲۰ درصد)

رده ی سنی ۶۰-۵۵ سال ۶۶ نفر(۱۲ درصد)

رده ی سنی ۶۵-۶۰ سال ۲۳ نفر(۴ درصد)

رده ی سنی ۷۰-۶۵ سال ۱۱ نفر(۲ درصد)

رده ی سنی ۷۵-۷۰ سال ۲ نفر(صفر درصد)

 

همچنین در ۹۰ درصد ثبت نام شدگان نهایی شامل ۵۱۳ نفر و ۱۰ درصد شامل ۵۵ نفر را به ترتیب ثبت نام شدگان مرد و زن تشکیل می دهند.

تعداد ۱۳۳ نفر ازثبت نام شدگان نهایی که ۲۳ درصد آنها را تشکیل می دهند دارای سابقه ی ایثارگری می باشند.

 

مقایسه تعداد داوطلبین ثبت نام نهایی شده با ادوار گذشته:

 

دوره ی دوازدهم ۵۶۸ نفر

دوره ی یازدهم ۴۱۰ نفر

دوره ی دهم ۳۰۷ نفر

دوره ی نهم ۱۶۴ نفر

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید